Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark har vært Longyearbyens største enkeltbyggesak med 8 500 kvadratmeter nybygg og ombygging av 550 kvadratmeter i det opprinnelige bygget på 3 200 kvadratmeter. Prosjektet har hatt en særdeles kort og effektiv gjennomføringsperiode på totalt fem år fra oppstart i 2001 til innflytting i 2005.

I 2001 ble romprogram og funksjonsanalyse utarbeidet og en begrenset arkitektkonkurranse gjennomført. Konkurransen ble vunnet av Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter. I 2002 ble forprosjekt og grunnentreprise utarbeidet. I 2003 ble detaljprosjekt utarbeidet før sommeren og grunnentreprise gjennomført på våren/sommeren. I 2004 pågikk bygging frem til overlevering av nybygget i september 2005. Bygget ble ferdigstilt to måneder før tiden og innenfor gjeldende styringsramme. Brukerne tok bygget i bruk før jul. Nå pågår prøvedrift og etterarbeider frem til påske. Offisiell åpning skjer i april 2006.

Brukerne er Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Norsk Polarinstitutt (NP), Sysselmannen på Svalbard og Svalbard museum. UNIS er desidert største bruker med ansvar for halvparten av utbyggingsarealet samt alt ombyggingsareal. Svalbard museum vil få omtrent en fjerdedel av arealet, og en fjerdedel av arealet fordeles mellom NP og Sysselmannen (kulturhistorisk magasin).

Byggets utvendige former gjenspeiler stedets landskap og fjellformasjoner. Innvendig er det gruvegangenes former som er gjenskapt. Bygget er kledd med kobber i en gyllen brunfarge som også finnes igjen i landskapet. Innvendig er det benyttet grove og robuste materialer som furu og skifer, samt en fargepalett i kraftige farger som i Longyearbyen for øvrig. Byggets form er justert etter datasimuleringer for hvordan vind og snø kan påvirke de lokale forholdene. Bygget er hevet på peler slik at snø og vind har gjennomstrømning under bygget.

Både prosjekteringsperioden og byggeperioden har hatt store utfordringer å by på når det gjelder byggets kompleksitet og fremdrift. Både prosjekterende og entreprenører har jobbet målbevisst og effektivt med fokus på byggets kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har på grunn av sin egenart knyttet til seg engasjerte og dyktige fagfolk på alle plan. 

Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet. Justis- og politidepartementet og Longyearbyen lokalstyre står ansvarlig for Svalbard museum.

Pressemelding
Les mer om prosjektet her

Visste du at ...
Statsbygg har 673 ansatte over hele landet, og hver ansatt har i gjennomsnitt en omsetning på 9,5 millioner kroner.
På kryss mellom kultur og næring
Kulturoppfølgingsprogrammet (KOP) er initiert og finansiert av Statsbygg. Det er utarbeidet en veileder for kulturplanlegging som handler om å mobilisere kulturelle ressurser i by- og stedsutvikling slik at disse kan bidra til at de aktuelle stedene får en distinkt og attraktiv posisjon i forhold til andre sammenlignbare geografiske områder.
Les mer